Rregjistrohu ne listen tone:

RregjistrohuÇ'rregjistrohu
 
 

Lëvizja MJAFT, fituese e cmimit të OKB për shoqërinë civile në 2004

 

 

E ç'rëndësi ka sa vetë e vizitojnë këtë faqe

Warning: mysql_connect(): The server requested authentication method unknown to the client [mysql_old_password] in /home/mjaft/public_html/maillist/News/newslist_al.php on line 4

Warning: mysql_connect(): The server requested authentication method unknown to the client in /home/mjaft/public_html/maillist/News/newslist_al.php on line 4
Could not connect.