Aktivitetet Tona

23/05/2017

PMA (Platforma Multimediale e Aktivizmit) është nismë e Lëvizjes MJAFT!, e mbështetur nga Lëviz...

14/04/2017

Më datë 12 Prill 2017, zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të...

30/09/2015

 

"Nisma studentore kundër korrupsionit në universitet publike" është një iniciativë e...