Njoftime

17/08/2020

ICEDA ka kënaqësinë të shpallë Thirrjen për Aplikime, e cila do të ofrojë mbështetje për OShC-të, me qëllim promovimin e agjendës digjitale. Kjo thirrje vjen në kuadër të ciklit të parë të skemave të granteve, për grante të vogla LOT 1Dhënia e nën...

07/08/2020

Rrjeti për Rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA publikon:

NJOFTIM!

THIRRJE PËR APLIKIME

ICEDA ka kënaqësinë të ...

05/12/2018

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë qytetarët më afër performancës së parlamentarëve dhe proceseve parlamentare. Duke qenë se një funksionim më i mirë i kuvendit sjell një qeverisje më demokratike, MJAFT! e ka ngritur...

19/07/2018

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë qytetarët më afër performancës së parlamentarëve dhe proceseve parlamentare. Duke qenë se një funksionim më i mirë i kuvendit...

13/04/2018

Grantet për zbatimin e projekteve 6-mujore u janë akorduar 10 (dhjetë) organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë vendet: Maqedonia, Serbia, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Bosnje dhe Hercegovina, të cilat do të adresojnë çështjet urgjente lokale dhe kombëtare për periudhën në vijim, me...

10/01/2018

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë...

05/01/2018

ACTION SEE – Accountability, Technology and Institutional Openness Network in SEE shpall:

Kërkesë për aplikime

...
26/09/2017

Grantet për zbatimin e projekteve gjashtë mujore janë fituar prej 18 organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë vendet e rajonit: Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Kosova, Mali i Zi dhe Bosnje & Hercegovina, të cilat do të adresojnë çështjet më urgjente lokale dhe kombëtare gjatë periudhës në...

30/08/2017

Monitorimi i Kuvendit (unevotoj.org) ka filluar si nismë e Lëvizjes MJAFT! në vitin 2005, me qëllimin që të sjellë qytetarët më afër performancës së parlamentarëve dhe proceseve parlamentare. Duke qenë se një funksionim më i mirë i kuvendit sjell një qeverisje...

01/06/2017

PMA (Platforma Multimediale e Aktivizmit) është nisma e Lëvizjes MJAFT!, e mbështetur nga Lëviz Albania, (dhe e financuar nga Ambasada Zviceriane) në Shqipëri. Kjo nismë u mundëson të rinjve kurse të specializuara në multimedia si dhe infrastrukturën e nevojshme për të shprehur opinionet dhe...

31/05/2017

"Përfshirja në projektin “Unë Votoj” është padyshim një nga eksperiencat me interesante që kam marrë. Nëse në shumicën e rasteve ndodh t'i hysh një internship-i me pritshmëri të larta dhe më pas t'i ulësh nga pak me kalimin e kohës, në këtë rast ndodhi krejtësisht e kundërta: çdo ditë e më...

31/05/2017

"Për herë të parë dëgjova për projektin "Unë votoj" kur Mjaft deklaroi se aplikimet ishin të hapura për një internship për sesionin e ri parlamentar pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Edhe pse fillimisht isha pak skeptike mbi natyrën e projektit, tani pranoj plotësisht se...

30/03/2017

Më 30 Mars 2017, Lëvizja Mjaft! prezantoi raportin e studimit “Qeverisja e hapur e institucioneve të pushtetit ekzekutiv në rajon dhe në Shqipëri” në kuadër të projektit ACTION SEE (Accountability, Technology and Institutional Openness Network in South East European region). Projekti...

01/12/2016

ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore shpall:

 

Kërkesë për aplikime...

11/07/2016

 

Lëvizja MJAFT! në bashkëpunim me Balkan Trust for Democracy dhe mbeshtetje te Fondacionit Rorbet Bosch organizon lancimin për projektin “UDHËTIM NË EVROPË ” për studentët...

06/06/2016

Freedom of Information është një iniciativë e Lëvizjes MJAFT!, mundesuar nga Ambasada Amerikane ne Shqiperi, si një vazhdimësi e përpjekjeve të saj të hershme për të bërë qasjen...